NIACINAMIDE – HOẠT CHẤT VẠN NĂNG CHỈ NHỮNG TÍN ĐỒ SÀNH SỎI MỚI BIẾT