Phun xăm lông mày có đau không? Tìm hiểu về mức độ đau và cách giảm đau trong quá trình phun xăm lông mày